Sniženja
Tražite posao

I JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Naziv datoteke Tip datoteke

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE
Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: OVDJE
Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na: OVDJE
Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Vilsonovo šetalište br. 10 71000 Sarajevo, BiH

sa naznakom „Javni poziv 2017. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 07.04.2017. godine.
Ovaj javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista kao i na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom –www.fond.ba
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 

Izvor: Mreža za izgradnju mira

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 4 - 2
Novo
302 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal