Sniženja
Tražite posao

DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA

Naziv datoteke Tip datoteke

„GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA“

D.O.O. LUKAVAC

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

 

Na osnovu člana 6., a u vezi sa članovima 7. i 8. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 7/03), raspisuje se

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, uz mogućnost produženja

 

Konkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:

 

  1. DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA............................................................1 izvršilac

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 

  1. VSS/VII stepen, završen Mašinski fakultet,
  2. Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci,
  3. Poznavanje rada na računaru,
  4. Poznavanje engleskog jezika,
  5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost,
  6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.

 

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i kraću biografiju o radnom angažovanju do sada.

Prijavu na konkurs i kraću biografiju o radnom angažovanju do sada obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

 

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

 

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o poznavanju engleskog jezika, i sl.), potrebno je dostaviti u roku od 10 dana od dana objave javnog konkursa (24.01.-03.02.2017. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

 

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Lukavac, 24.01.2017. godine                                                GENERALNI DIREKTOR

                                                                                             ______________________

                                                                                                            Debasish Ganguly

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 2+2
Novo
285 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal