Sniženja
Tražite posao

Oglas za posao: Socijalni radnik

Naziv datoteke Tip datoteke

U skladu sa ukazanom potrebom za rad u Odjelu za brigu o siročadi Islamic Relief  ureda u Sarajevu i pod-ureda u Tuzli, Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic Relief WW  Sarajevo dana  08.03.2017 godine raspisuje:
KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca, za radno mjesto:
Socijalni radnik – 2 izvršioca (1 izvršilac u Sarajevu i 1 izvršilac u Tuzli).

Opis radnog mjesta:

 • Organizuje rad na terenu;
 • Direktan rad sa samohranim majkama i djecom bez jednog ili oba roditelja;
 • Planiranje i sprovodjenje različitih, socijalnih i kulturnih aktivnosti;
 • Timski rad;
 • Izrada izvještaja;
 • Za svoj rad odgovoran/na je Menadzeru Odjela za brigu o siročadi i Direktoru IR WW,ured za BiH.

Opći uslovi:    

 • Spremnost za rad na terenu
 • Spremnost za timski i prekovremeni  rad
 • Spremnost za rad sa ljudima svih nacionalnosti  i pripadnosti
 • Da posjeduje državljanstvo BiH
 • Da nije krivično kažnjavan/na
 • Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije (aktivni vozač)
 • Aktivno znanje  engleskog jezika
 • Obrazovanje: SSS/VSS. (poželjno Socijalni rad)
 • Dvije godine radnog  iskustva na ovim ili sličnim poslovima
 • Zadovoljstvo u radu sa našim korisnicima(samohrane majke, djeca bez roditelja, socijalno ugrožena populacija)
 • Lojalnost i poštivanje organizacijskih vrijednosti i načela (Islamic values, Child protection,Anty Bribe policy, Code of conduct)

Napomena:

Na osnovu polise“ Zaštita djece i majki“ donesene od strane Osnivača IRWW UK, za rad sa našim korisnicima (majkama i djecom) prednost imaju ženski kandidati.

Vaš CV  sa molbom za prijem u radni odnos te eventualnu preporuku od poslodavca  možete dostaviti putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS” ili poštom na adresu Islamic Relief Jukćeva75, 71000 Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 13 dana od dana objavljivanja (do 21.03.2017g), a sve  neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir. Kontaktirati će se samo kandidati koji budu selektovani za uži izbor za interviju.

Islamic Relief WW BIH

Lokacija:Sarajevo
Broj pozicija:2
Datum objave:08.03.2017.

Izvor: https://www.posao.ba/#!searchjobs;page=1;i=23;keyword=;lk=;job=125451

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 8 - 4
Novo
315 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal