Sniženja
Tražite posao

Oglas za posao: Nastavnik/nastavnica matematike i informatike

Naziv datoteke Tip datoteke

Uslovi konkursa:

  • Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, /Za pozicije 1 , 2 VŠS, stepen stručne spreme,a za poziciju 3 uvjete koji su propisani Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

1 izvršilac
4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 15.6.2017.

Uz prijavu za javni konkurs sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kandidati su obavezni blagovremeno dostaviti:

  • Uvjerenje o završenoj dvogodišnjoj Montessori edukaciji
  • Potvrdu o poznavaju engleskog jezika, razina C1 ili B2

Prijave na javni konkurs sa traženim dokumentima, dostavljaju se mailom, lično ili putem poštanske službe preporučeno, na adresu:
PU «Prva osnovna Montessori škola» Zenica
ul. Crkvice 20
72000 Zenica
ili na e-mail:
prvamontessoriskola@gmail.com

 

Izvor: Mreža za izgradnju mira

 

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 3+2
Novo
353 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal