Sniženja
Tražite posao

Nastavnik/nastavnica predškolskog odgoja

Naziv datoteke Tip datoteke

Uslovi konkursa:

  • Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, /Za pozicije 1 , 2 VŠS, stepen stručne spreme,a za poziciju 3 uvjete koji su propisani Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

1 izvršilac
20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.6. 2017- u pripremnom odjeljenju

Uz prijavu za javni konkurs sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kandidati su obavezni blagovremeno dostaviti:

  • Uvjerenje o završenoj dvogodišnjoj Montessori edukaciji
  • Potvrdu o poznavaju engleskog jezika, razina C1 ili B2

Prijave na javni konkurs sa traženim dokumentima, dostavljaju se mailom, lično ili putem poštanske službe preporučeno, na adresu:
PU «Prva osnovna Montessori škola» Zenica
ul. Crkvice 20
72000 Zenica
ili na e-mail:
prvamontessoriskola@gmail.com

 

Izvor: Mreža za izgradnju mira

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 4 - 2
Novo
313 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal