Sniženja
Tražite posao

Konkurs za poziciju Koordinator za razvoj

Naziv datoteke Tip datoteke

Organizacija Hope and Homes for Children u Bosni i Hercegovini (HHC BiH), koja radi na unapređenju zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja  raspisuje konkurs za poziciju Koordinator za razvoj

Obaveze i odgovornosti:

 • Promoviranje HHC misije i vizije;
 • Učešće u razvoju i ostvarivanju strateških ciljeva organizacije;
 • Učešće u izradi HHC BiH strateških dokumenata;
 • Učešće u zagovaranju, planiranju, kreiranju i sprovođenju novih projekata transformacije institucija za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja u niz alternativnih servisa, te razvoj servisa usmjerenih na prevenciju razdvajanja djece;
 • Koordiniranje projektnih aktivnosti;
 • Koordinacija aktivnosti sa vladinim i nevladinim – lokalnim i međunarodnim – organizacijama i predstavnicima medija;
 • Predstavljanje organizacije na sastancima sa saradnicima, partnerima i donatorima;
 • Priprema i održavanje specijalističkih edukacija za profesionalce u centrima za socijalni rad, institucijama za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, kantonalnim ministarstvima nadležnim za socijalnu politiku;
 • Razvoj i priprema promotivnih i drugih materijala za potrebe organizacije;
 • Pisanje projektnih prijedloga i projektnih aplikacija;
 • Pisanje izvještaja o provedenim projektnim aktivnostima za potrebe organizacije i/ili donatora;
 • Drugi poslovi na zahtjev rukovodstva organizacije u skladu sa misijom organizacije.

Potrebna znanja i vještine:

 1. VSS društvenog smjera (Master je prednost);
 2. Minimalno 3 godine iskustva u reformi socijalne zaštite
 3. Izražene vještine analiziranja, zagovaranja i kreativnost
 4. Aktivno korištenje engleskog jezika
 5. Spremnost na terenski rad;
 6. Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač.

Pismo motivacije i CV zainteresovani kandidati mogu poslati na info@hhc.ba ili poštom na adresu Himze Polovine 13A, 71000 Sarajevo. Poželjno je navesti minimalno dvije reference. Rok za prijavu: 16 decembra. 2016. godine do 16:00 sati.

Hope and Homes for Children u svim svojim aktivnostima ima za cilj da zaštiti djecu od zlostavljanja i iskorištavanja, u saglasnosti sa članom 19 UN

Konvencije o pravima djeteta.

Više informacija: konkurs-za-poziciju-kordinator-za-razvoj

 

Izvor: Mreža za izgradnju mira

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 4 - 2
Novo
355 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal