Sniženja
Tražite posao

Dobrodošli na portal tvojgrad.com!

Uslovi i pravila korištenja!

tvojgrad.com vam omogućava korištenje usluga i sadržaja portala koje je podložno dole navedenim uslovima korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge koje se nalaze na portalu.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja. Korištenjem i posjećivanjem portala www.tvojgrad.com i njemu pripadajućih stranica i sadržaja podrazumijeva se da svjesno prihvatate naše uslove i pravila korištenja, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

 

  • Svi sadržaji na portalu www.tvojgrad.com,  uključujući bazu podataka našeg portala i podsajtova je vlasništvo Biz-Zone d.o.o. Posjetioci portala ili korisnici usluga, koji na portalu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare ili upise su svjesni da isti automatski postaju vlasništvo portala.
  • Pri korištenju portala Tvojgrad.com dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Tvojgrad.com čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno. U svrhu oglašavanja na našem portalu, korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.
  • Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja portala u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korištenje informacija u bilo koje druge svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost Tvojgrad.com.  Podaci u bazama podataka Tvojgrad.com su zaštićeni u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist Biz-Zone d.o.o. Podaci se mogu korisiti samo na način kako je to propisano u ovim Uslovima korištenja. Korištenjem podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.
  • Autorska prava koja se odnose na Tvojgrad.com uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju Tvojgrad.com, te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Upotrijebljeni znakovi kao i svi ostali tekstovi i navodi na Tvojgrad.com su produkt individualne duhovne tvorevine , te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.
  • Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja. Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, vjersku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vrijeđanja, omalovažavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal. Tvojgrad.com zadržava pravo brisanja tekstova diskriminirajućeg ili neprimjerenog sadržaja.
  • Tvojgrad.com ne garantuje za tačnost podataka u oglasima.
  • Tvojgrad.com može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na portal ili izvršiti  prilagođavanje shodno pravilima korištenja, uređivačkoj politici ili iz drugog razloga. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja, a gdje se smatra da je to primjereno, o ovome će se poslati odgovarajuće obavještenje.
  • Tvojgrad.com se trudi da privatne i povjerljive informacije o korisnicima portala ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Tvojgrad.com ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja Tvojgrad.com, doći do tih informacija. Tvojgrad.com ne može biti odgovoran za posljedice takvih aktivnosti.